CONTACT

CHANG YEE STEEL CO., LTD.

No. 60-2, Singang Rd., Shengang Township, Changhua County 509, Taiwan, R.O.C

T +886 4 7983100
F +886 4 7987932/7991890

Headquarters

21-1F, No. 307, Sec. 2, Taiwan Blvd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan, R.O.C

T +886 4 2328 8080
F +886 4 2329 7818